ministrant.go.pl > abc ministranta >  Mszał Rzymski

 

 

Mszał Rzymski

 

Budowa księgi zawierającej teksty Mszy Świętej

 

Budowa Mszału

1. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego [14] - [74]
2. Kalendarz diecezji polskich [75] - [87]
3. Msze roku liturgicznego:

Adwent 2 - 30
Narodzenie Pańskie 32 - 59
Wielki Post 62 - 125
Triduum paschalne 126 - 149
Wielkanoc 150 - 240
Okres zwykły 242 - 275
Uroczystość Najświętszej Trójcy 276
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 278
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 279
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - ostatnia niedziela zwykła 281

4. Obrzędy Mszy Świętej
Obrzędy wstępne 1* - 11*
Liturgia Słowa 12* - 14*
Przygotowanie darów 15* - 16*
90 prefacji recytowanych 18* - 107*
97 prefacji śpiewanych 108* - 301*
Modlitwy eucharystyczne 303* - 367*
Obrzędy Komunii 368* - 376*
Obrzędy zakończenia 377* - 378*
Uroczyste błogosławieństwa 381* - 393*

5. Msze własne o Świętych (uroczystości, święta i wspomnienia) 2 ' - 262'
6. Msze wspólne, obrzędowe i w różnych potrzebach 2" - 202"
7. Msze za zmarłych 204" - 242"
8. Dodatek (2) - (36)
9. Obrzędy Mszy Świętej po łacinie 3** - 58**


1 piątek miesiąca 279 lub 186"
1 sobota miesiąca 103' lub 5" - 12"
Sakrament małżeństwa 78" - 86"
Pogrzeb 204" - 207"

 

Zakładki

W Mszale Rzymskim są odpowiednio umiejscowione, umieszczone na stałe, małe prostokątne uchwyty dla łatwiejszego korzystania z tej księgi, które umownie nazwiemy zakładkami. Umownie też, dla lepszego poznania Mszału, założymy, że słowo zakładka oznacza czynność uchwycenia za odpowiedni uchwyt i kartkę, na której jest on umiejscowiony w położeniu po lewej stronie Mszału. Istnieją dwa szeregi zakładek, dlatego też, będziemy je określać, licząc od lewej strony Mszału.

I-szy szereg zakładek:

1 zakładka -  Obrzędy wstępne
2 zakładka - Liturgia Eucharystyczna

II-gi szereg zakładek :

1. zakładka -  I Modlitwa Eucharystyczna
2. zakładka -  II Modlitwa Eucharystyczna + Prefacja
3. zakładka -  III Modlitwa Eucharystyczna
4. zakładka -  IV Modlitwa Eucharystyczna + Prefacja
5. zakładka -  V Modlitwa Eucharystyczna + Prefacje: A, B, C, D
6. zakładka -  I Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania + Prefacja
7. zakładka -  1I Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania + Prefacja
8. zakładka -  Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci
9. zakładka -  I Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci + Prefacja
10. zakładka -  II Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci + Prefacja
11. zakładka -  III Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci + Prefacja
12. zakładka -  Obrzędy Komunii (4 zakładka od doku)
13. zakładka -  Obrzędy zakończenia (3 zakładka od dołu)
14. zakładka -  Msza Święta bez udziału ludu (2 zakładka od dołu)
15. zakładka -  Uroczyste błogosławieństwa (1 zakładka od doku).

Tasiemka
W Mszale używane są także, nazwane przez nas umownie, tasiemki. Jest ich przeważnie 6, lecz nie wszystkie są używane jednocześnie. Przede wszystkim tasiemki służą do zaznaczenia tych tekstów, które są "ruchome" i często mogą być zmieniane. Takim tekstem ruchomym jest formularz Mszy Świętej, zawierający teksty odmawiane przez kapłana, przypisane do tajemnicy dnia. Formularz zawiera przede wszystkim teksty: Kolekty, Modlitwy nad darami, Modlitwy po Komunii. Teksty te są konieczne do sprawowania każdej Mszy Świętej. Formularz Mszy Świętej zawiera jeszcze: Antyfonę na Wejście, Antyfonę na Komunię (używane podczas Mszy św. bez śpiewu), czasem informację o Prefacji, o odmawianiu Chwała i Credo, krótki- rys historyczny życia Świętego (Msze o Świętych), krótką historię powstania święta lub uroczystości oraz myśl teologiczną.

Korzystanie z Mszału
W czasie Mszy Świętej dużą pomocą dla przewodniczącego liturgii jest pomoc w "przekładaniu kartek" w Mszale. Może się wtedy bardziej skupić nad słowem. które wypowiada i wykonywanymi czynnościami. Dlatego też jako pomoc dla początkujących lektorów, poniżej przedstawiono schemat czynności usługującego przy Mszale. Zakładamy, że jest to Msza Święta niedzielna, teksty są już odpowiednio zaznaczone (formularz i prefacja).
1. Zakładka 1 (Obrzędy wstępne)
2. Tasiemka - Kolekta (Liturgia Słowa)
3. Wierzę w jednego Boga... - Zakładka druga szereg pierwszy w prawo
4. Tasiemka - Modlitwa nad darami
5. Tasiemka - Prefacja
6. Zakładka - wybrana Modlitwa Eucharystyczna
7. 4 zakładka od dołu (w prawo) - śpiew Przez Chrystusa...
8. 4 zakładka od dołu (w lewo) -  Ojcze nasz...
9. Tasiemka - Modlitwa po Komunii
10. Trzecia zakładka od dołu (Błogosławieństwo).

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej