ks. Jan Adamarczuk

 

opiekun ministrantów w latach 1991 - 1995

ur. 6 III 1966 Bolesławiec Śląski, święcenia perezbiteratu 25 V 1991 roku w Katedrze Wrocławskiej. Doktor nauk teologicznych, kanonik RM. Obecnie wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Henrykowie - archidiecezja wrocławska.

 stan z dnia 29 kwietnia 2005

W czerwcu 1991 roku ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz skierował do pracy duszpasterskiej neoprezbitera ks. Jana Adamarczuka. Nowemu wikariuszowi zostały powierzone obowiązki opiekuna Służby Liturgicznej.

Obejmując opiekę nad skromnym gronem ministrantów nowy moderator postanowił powiększyć ich grono. Ponadto ks. Jan wprowadził istotne zmiany w strukturze LSO, mamy tu na myśli wprowadzenie funkcji lektora i kantora. Nowy opiekun przyczynił się do powstania nowych fundamentów LSO, które trwają do dziś.

Praca księdza opiekuna polegała na cotygodniowych spotkaniach w różnych grupach formacyjnych. Każdego roku grono LSO poszerzało się o nowych ministrantów, których liczba sukcesywnie wzrastała. W 1995 roku w skład LSO wchodziło ponad 120 ministrantów i lektorów. 

Trzy razy w ciągu roku odbywały się spotkania z rodzicami lektorów i ministrantów. Pierwsze z nich odbywało się na początku roku szkolnego, w czasie których omawiano sprawy i plany związane ze Służbą Liturgiczną w bieżącym roku szkolnym. Kolejne spotkanie miało charakter opłatkowy, w czasie którego składano sobie wspólnie życzenia świąteczne, kolędowano. Ostatnim w ciągu roku szkolnego było spotkanie czerwcowe podsumowujące działalności roczną i omawiającą plany wakacyjne. W większości spotkań z rodzicami uczestniczył proboszcz parafii ksiądz. Dziekan Franciszek Foks. Podczas spotkań występowała grupa oazowa czy schola parafialna ze spektaklem słowno-muzycznym. 

Poza spotkaniami z rodzicami odbywały się też liczne wyjazdy o charakterze sportowym (mecze piłki nożnej) i liturgicznym (pielgrzymki, wyjazdy do wrocławskiego seminarium).

Co roku prowadzone były konkursy na najsolidniejszego ministranta. Każdy konkurs kończył się podsumowaniem i nagradzaniem najgorliwszych lektorów i ministrantów.

Na szczególną uwagę zasługują jedyne i niepowtarzalne wyjazdy wakacyjne organizowane przez ks. Jana Adamarczuka. Trzeba zaznaczyć, iż wyjazdy te były organizowane z dużym zaangażowaniem i stały na niezwykle wysokim poziomie. Wyjazdy te miały charakter rekolekcyjno - harcersko - wypoczynkowy. W czasie letnich wyjazdów wypoczywaliśmy w: miejscowości Łąkie, w Rokitnie, w Ulini, w Wójtowicach. Wyjazdy o takim właśnie charakterze nie powtórzyły się jak na razie…

Podsumowując, atmosfera jaka wytworzyła się za czasów kiedy opiekunem był ks. Jan Adamarczuk sprzyjała duchowemu i formacyjnemu rozwojowi nie tylko Liturgicznej Służby Ołtarza, ale innym grupom parafialnym. Do dziś ks. Jan kojarzy nam się z wzorowym kapłanem,  solidnością, i perfekcją w tym co robił. Ten opiekun LSO posiadał wysokie umiejętności dydaktyczne i dobry kontakt z młodzieżą. Fakt ten sprawił, iż po kilku latach pracy jako wikariusz został desygnowany na prefekta Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Henrykowie. Obecnie ks. Adamarczuk sprawuje  funkcję wicerektora MWSD w Herykowie.

 

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej